България

България

Промени в крайните срокове за подаване на платежни нареждания в Банката na 29 Декември 2017

Вследствие на получени инструкции от БНБ относно промени в крайните срокове на сетълмент системите към края на годината, бихме желали да Ви уведомим, че

Уважаеми клиенти, Вследствие на получени инструкции от БНБ относно промени в крайните срокове на сетълмент системите към края на годината, бихме желали да Ви уведомим, че крайните срокове за подаване на платежни нареждания в Банката на 29 Декември 2017 г. ще бъдат променени, както следва:

Изходящи преводи за изпълнение през БИСЕРА ……………………………………… 13:30 ч.

Изходящи преводи за изпълнение през РИНГС………………………………………...            14:00 ч.

 

Крайните срокове за всички останали платежни инструкции остават непроменени.

 

Всички нареждания, получени в Банката след тeзи срокoве, ще бъдат изпълнени на първия работен ден на 2018 г.