България

България

Промени в крайните срокове за подаване на платежни нареждания в Банката на 31 Декември 2018

Уважаеми клиенти,

 

Вследствие на получени инструкции от БНБ относно промени в крайните срокове на сетълмент системите към края на годината, бихме желали да Ви уведомим, че крайните срокове за подаване на платежни нареждания в Банката на 31 декември 2018 г. ще бъдат променени, както следва:

 

Изходящи преводи за изпълнение през БИСЕРА - 13:30 ч.

 

Изходящи преводи за изпълнение през РИНГС - 13:30 ч.

 

Крайните срокове за всички останали платежни инструкции остават непроменени. Всички нареждания, получени в Банката след тези срокове, ще бъдат изпълнени на първия работен ден на 2019 г.