България

България

Октомври 2014

Уважаеми Клиенти, С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приети промени в „Стандартните Условия за Корпоративни Клиенти” (Тарифа) на ИНГ Банк Н.В. - клон София, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приети промени в „Стандартните Условия за Корпоративни Клиенти” (Тарифа) на ИНГ Банк Н.В. - клон София, които  влизат в сила от 1 януари 2015 г.

 

Пълната версия на актуализираните „Стандартни условия за корпоративни клиенти” ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на  ING Online.

 

Променените „Стандартни условия за корпоративни клиенти” са достъпни и на нашата интернет страница www.ingcb.bg .

 

За допълнителна информация  относно промените в нашите „Стандартни условия за корпоративни клиенти” молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00