България

България

Сигурност и Измами

ИНГ Банк предоставя следната обща информация, за да отговори на възможни опасения, които може да имате около сигурността в/на интернет, включително онлайн транзакции и /или измами.

ИНГ Банк полага необходимите усилия да осигури оптимална сигурност на вашите данни и транзакции; за нас защитата на нашите клиенти е част от „добрия бизнес“. Колкото и усилено да работим, съществуват онлайн рискове и вие можете да предприемете някои действия, за да се защитите. Моля, посетете ING.com-Security, където е предоставена кратка помощна информация Препоръчваме ви да разпространите ING.com-Security до всички служители на  вашата компания с достъп до сметките .

 

Защитете бизнеса си от измами – научете за най-честите случаи на измама, които могат да засегнат бизнеса ви и как да се предпазвате от тях. Случаите на измама представени на нашата страница не са незначителни, те се случват ежедневно и в резултат се генерират загуби от милиони. Бъдете бдителни.

 

Повече информация ще намерите на  INGWB - corporate-fraud и INGWB - online security

 

В случай на съмнение за/или измама, свържете се с нас

  • на електронната поща anti-fraudbg@ing.com или
  • по телефона с вашето лице за контакт в ИНГ Банк или
  • на тел централа +359 (2) 917 6400

 

Въпроси, свързани с друг офис на ИНГ Банк, можете да отправите на  wb.fraudalert@ing.com.